Frilansjournalist med bred bakgrunn

Steinar Steinkopf Sund er utdannet teolog, IT-konsulent og realfaglærer. Medarbeider Marina Molchanova har lærerbakgrunn med norsk som undervisningsfag på videregående skole og har oversettelse til og fra russisk som spesialområde. Vi leverer stoff:

  • Artikler om populærvitenskapelige emner
  • Tekniske nyvinninger og fremtidsvisjoner
  • Artikler innenfor helse-psykologi-pedagogikk
  • Artikler for barn
  • Oversettelser fra engelsk, tysk og russisk
  • Med mer innenfor ulike genre, se under Arbeidsprøver